ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,925 wedi'i ddyfarnu)

Falls Residents Association

£9,925 on 27 Mawrth, 2018

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland