ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £49,473 wedi'i ddyfarnu)

Down Parish Modernisation Project

£49,473 on 13 Rhagfyr, 2007

Rhaglen grant
Improving Community Buildings