ariannwyd 9 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £135,439 wedi'i ddyfarnu)