ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Bridge and Path repair Hulsidale

£10,000 on 26 Chwefror, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All