Mudiad derbyn

Enw'r mudiad
Drake Music Project ( Northern Ireland )
Math
Arall > Arall
Rhif elusen
GB-NIC-100348
Rhif cwmni
GB-COH-NI031690
Lleoliad
Drumgullion, Newry and Armagh, Newry, Mourne and Down

Gweld pob grant a ddyfarnwyd i'r derbynnydd hwn

Ariannwyd gan The People's Projects

Pleidlais gyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig sy'n rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfarnu grantiau Loteri Genedlaethol. Mae'n gyfle i fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig dderbyn grant Loteri Genedlaethol pellach.

Darllen mwy am The People's Projects