Mudiad derbyn

Enw'r mudiad
Soil Association Limited(The)
Math
Charity: Registered Charity
Rhif elusen
206862
Rhif cwmni
409726
Lleoliad
Cabot, Bristol, City of

Gweld pob grant a ddyfarnwyd i'r derbynnydd hwn

Ariannwyd gan UK Portfolio

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Darllen mwy am UK Portfolio