Mudiad derbyn

Enw'r mudiad
The National Autistic Society
Math
Elusen > Elusen Gofrestredig
Rhif elusen
269425
Rhif cwmni
1205298
Lleoliad
St. Mary's, Monmouthshire, Monmouth

Gweld pob grant a ddyfarnwyd i'r derbynnydd hwn

Ariannwyd gan Awards for All

Ffordd sydyn i ymgeisio am nifer llai o arian rhwng £300 a £10,000.

Ymateb COVID-19:

Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau sy'n gysylltiedig â COVID-19 dros y chwe mis nesaf.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

  • Mudiadau sy’n cefnogi pobl sydd o risg uchel o COVID-19
  • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
  • Mudiadau sydd â photensial uchel i gefnogi cymunedau ag effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19

Os hoffech chi gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mae croeso i chi wneud hynny o hyd. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol ei bod yn debygol y bydd mwy o gystadleuaeth am ein harian grant, ac yn amodol ar nifer y ceisiadau a dderbyniwn, efallai y bydd oedi yn ein galluogi i ymateb o fewn ein 12 wythnos arferol.

Os ydych eisoes wedi cyflwyno cais ac yn aros am benderfyniad gennym, ond eich bod yn gwybod y bydd COVID-19 yn effeithio ar eich gweithgareddau a amlygwyd, cysylltwch â ni

Darllen mwy am Awards for All