Mudiad derbyn

Enw'r mudiad
The National Autistic Society
Math
Elusen > Elusen Gofrestredig
Rhif elusen
269425
Rhif cwmni
1205298
Lleoliad
Castle, Swansea, Swansea West

Gweld pob grant a ddyfarnwyd i'r derbynnydd hwn

Ariannwyd gan People and Places

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000.

Ymateb COVID-19: Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau sy'n gysylltiedig â COVID-19 dros y chwe mis nesaf.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

  • Mudiadau sy’n cefnogi pobl sydd o risg uchel o COVID-19
  • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
  • Mudiadau sydd â photensial uchel i gefnogi cymunedau ag effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19

Dros y chwe mis nesaf byddwn yn cefnogi mudiadau sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau hyn â arian grant ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at gefnogi cymunedau trwy'r argyfwng hwn. Byddwn hefyd yn ystyried sut y gallwn gefnogi mudiadau o'r fath i ymateb i unrhyw anawsterau ariannol difrifol y gallent eu hwynebu o ganlyniad i'r argyfwng.

Byddwn yn cysylltu â chi i drafod goblygiadau unrhyw geisiadau rydych chi eisoes wedi'u cyflwyno i ni. Os ydych chi am gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mi allwch chi. Fodd bynnag, gofynnwn ichi gadw fod yn amynedd gyda ni, gall gymryd mwy o amser inni ddod yn ôl atoch nag arfer.

Darllen mwy am People and Places