Mudiad derbyn

Enw'r mudiad
Leonard Cheshire
Math
Registered Charity and Not-for-profit Company
Rhif elusen
218186
Rhif cwmni
552847
Lleoliad
Llangybi Fawr, Monmouth, Monmouthshire

Gweld pob grant a ddyfarnwyd i'r derbynnydd hwn

Ariannwyd gan People and Places 3

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000. Darllen mwy am People and Places 3