Connect Community Trust

Gwerthuso – cychwyn arni

Connect Community Trust

Mae gan werthuso lawer o fuddion ar eich cyfer chi a'ch prosiect. Mae'n amlygu'ch cyflawniadau yn ogystal â'ch meysydd i'w datblygu, ac yn eich helpu chi i symud tuag at eich canlyniadau prosiect. Mae'n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi i adrodd i arianwyr cyfredol neu ddarpar arianwyr, ac mae'n eich helpu chi i wella'r ffordd a redwch eich gwasanaethau.

Bydd llawer o fudiadau a grwpiau sy'n derbyn grantiau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynllunio ac yn cyflawni rhyw fath o werthusiad o'u prosiect. Bydd y canllaw byr hwn yn eich helpu i feddwl am fuddion gwerthuso a sut i gychwyn arni. Hefyd, mae'n darparu dolenni i adnoddau defnyddiol a fydd yn eich helpu ar eich taith werthuso.

Lawrlwythwch ein Canllaw i hunanwerthuso (PDF, 134KB)